Concurs Instagram

CONCURS INSTAGRAM PESSEBRE VIVENT DE LA TORRE DEL SURO 2015. El titular del concurs és el Taller Escola Sant Camil i la seva finalitat és que el Pessebre Vivent de la Torre del Suro estigui present a les xarxes socials per tal de promocionar-lo i dinamitzar-lo, involucrant a aquelles persones que vulguin participar a través de la xarxa social de mòbils Instagram. El Pessebre Vivent de la Torre del Suro es pot veure en una única representació el dia 21 de Desembre a les 18 hores. L’accés es realitza per l’entrada principal a la Casa de Repós de Sant Camil al carrer Sales i Ferré núm 60. Instagram no patrocina, avala, ni administra en qualsevol cas aquest concurs ni està associat a aquest. El termini per participar serà a partir de les 18 h. del dia 21 de Desembre fins a les 12 h. del dia 24 de Desembre.  Podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases. Per a participar en el concurs, els participants hauran de tenir un compte amb perfil públic a Instagram i hauran de respectar les condicions legals d’aquesta aplicació. Els participants accepten la reproducció de les seves obres i la citació dels seus noms en tots aquells actes, mitjans de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines web que els organitzadors considerin oportuns, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’imatge. Per a poder optar al premi és necessari el següent:
  1. Fer una foto que segueixi la temàtica: Pessebre Vivent de la Torre del Suro 2015.
  2. Etiquetar la imatge #pessebrevivent2015 a banda d’altres etiquetes que l’autor desitigi utilitzar i compartir en Instagram.
  3. Ser seguidor de @pessebrevivent a l'aplicació Instagram.
Només s’acceptaran les fotografies publicades a Instagram i degudament etiquetades. Qualsevol contingut no adequat, inapropiat i/o ofensiu a judici de l’Organització no formarà part del concurs. No està limitada la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions (en forma de comentaris) que altres usuaris de l’aplicació puguin fer. Un jurat format per persones vinculades a l’organització del Pessebre Vivent de la Torres del Suro decidiran les fotografies premiades. Els criteris fonamentals per a l’elecció de les fotografies premiades serà que s’adeqüin a la temàtica del concurs i es valorarà la seva qualitat artística i originalitat. Les decisions del jurat seran inapelables. Hi haurà tres categories per decidir el guanyador:
  1. La fotografia més votada
  2. La més divertida
  3. La més original
En cas d’empat el jurat decidirà, segons el seu criteri, quina és la fotografia que mereix el premi. L’organització del concurs es posarà en contacte amb els premiats a través de l’aplicació Intagram deixant un comentari en les fotografies guanyadores, al perfil @Pessebrevivent i publicant-lo a la pàgina de facebook . El jurat decidirà els guanyadors en un termini màxim de 7 dies després de la finalització del concurs. La data màxima per poder recollir els premis és fins el dia 30 de gener de 2016. PREMIS Els premis seran regals gourmet, gentilesa de la firma Deli Nostrum. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.