Edició 2016

El Pessebre Vivent vist pel Grup de Fotografia Rocaguinarda. A partir del taller de fotografia «Els 7 de la fotografia» l'any 2012 es creava el «Grup de Fotografia Rocaguinarda». Sota el lema «veure la fotografia abans de fer-la» aquest grup vol presentar formes diferents de veure i viure la vida quotidiana, sobretot en la nostra ciutat, Barcelona. El Grup de Fotografia Rocaguinarda exposa anualment al Centre Cívic del Guinardó i col·labora aportant imatges per un calendari.