MOLTES GRÀCIES....

El pessebre vivent és la suma d'esforços i il·lusions que any rere any el fan possible.

El Pessebre Vivent de la Torre del Suro és un gran teixidor de complicitats i vol anar més enllà d'una representació nadalenca, és per això que cerca constantment la participació i les sinergies que aquesta pugui generar. El pessebre és el fruit de l'esforç i la il·lusió dels seus actors, actrius, i dels professionals del Taller Escola Sant Camil però també de totes aquelles entitats, organitzacions i empreses que aboquen tota mena recursos en aquest projecte i que fan que sigui una realitat Nadal rere Nadal.

A tots ells els diem MOLTES, MOLTES GRÀCIES.