Participa i guanya un lot de productes gourmet.

En el camp de la participació també cerquem la col·laboració ciutadana, des de la perspectiva de l'oci i l'entreteniment, fent ús de les Xarxes Socials. Paral·lelament a la representació del pessebre, organitzem sorteigs a Instagram i a Facebook. Els guanyadors gaudiran d’una panera de productes gourmet DELINOSTRUM.